ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Projekce v oblasti chemického průmyslu, rafineriích, energetiky, i v potravinářství
Zajištění dozoru investora při výstavbě
Výpomoc při kontrolách dokumentace, rozpočtů atd..
Zástup investora při jednání s orgány státní správy
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Inženýring

Projekční a inženýrská společnost

Inženýring nebo inženýrská činnost zahrnují zastupování stavebníka během řízení na stavební úřadě a s tím spojená komunikace. Stejně tak jako komunikace a zajištění stanovisek od dotčených orgánů státní správy.

Např. při jednání během statavebního řízení. Na základě plné moci obešleme všechy dotčené orgány státní správy a zajistíme stanoviska a následně vše předložíme na úřad tak, aby investor obdržel stavební povolení s nabytou právní mocí.

Zpět